Project 1 biedt mogelijkheden voor ouders, remedial teachers en huiswerkbegeleiding om de leerling beter te ondersteunen dan in een traditionele opzet. Tevens kan remedial teaching een directe bijdrage leveren aan een hoger cijfer.

Moodle
Leerlingen kunnen samen met een begeleider Moodle opgaven maken en de feedback bespreken. Uiteraard mogen begeleiders geen antwoorden geven, maar alleen de fouten uitleggen. Omdat leerlingen de opgaven onbeperkt kunnen en mogen maken, kunnen begeleiders een opgave uitleggen en de leerling weer een nieuwe laten maken, net zo lang totdat de leerling de gedachte achter de grammatica snapt.

De Moodle opdrachten waar geen antwoorden of feedback wordt gegeven kan besproken worden door vragen te stellen aan de leerling en samen naar de theorie te kijken. Daarna kan een leerling een opgave weer maken. De beste volgorde is dan ook: eerst de pool (MP) vragen en dan de overige (EP) opgaven.

Punten in plaats van cijfers
Begeleiders krijgen beter invloed op de resultaten van de leerling. In een tradtionele opzet wordt een leerling voorbereid op een S.O. Na dit S.O. duur het een behoorlijke tijd voordat de leerling een nieuwe kans krijgt. Omdat de leerling in een puntensysteem veel meer mogelijkheden krijgt om punten te halen dat het cijfer opbouwt kan een begeleider veel vaker reparaties uitvoeren in de kennis en vaardigheden van de leerling.

Reflectiestencils
Leerlingen krijgen na het maken van een zinvertaaloverhoring en het proefwerk een reflectiestencil waar zij aangeven waar ze de meeste fouten in hebben gemaakt en wat ze kunnen doen om zichzelf te kunnen verbeteren. Leerlingen nemen de stencils mee naar huis en worden geadviseerd met een begeleider, ouder, klasgenoot of remedial teacher het stencil in te vullen. Het zorgt ervoor dat leerlingen kritischer naar hun fouten kijken en wat ze kunnen doen om zichzelf te verbeteren.

Wanneer de leerlingen hun reflectiestencil terugkrijgen bewaren ze hem in hun snelhechter. Deze stencils helpen begeleiders snel een beter inzicht te krijgen waar het fout gaat bij de leerling. Het geeft voor hen ook aan wat de leerling kan doen om zichzelf te verbeteren, naast eventueel materiaal van de begeleider.

Reflectiestencil

[pdf-embedder url=”https://drakenvlieg.nl/wp-content/uploads/2017/10/Spell-Binding-Fix.pdf” title=”Spell Binding Fix”]

 

1.1 Leren leren door middel van gamification
1.2 Grammatica
1.3 Woordjes
1.4 Zinnen vertalen
1.5 Vaardigheden & Proefwerk
1.6 Badges
1.7 Sociaal- en leergedrag
1.8 Missies
1.9 Voortgang (HUD/Portfolio)
1.10 Remedial Teaching
1.11 Reflectie op oud systeem