Hier verzamel ik alle blogartikelen, gesorteerd op thema. Deze artikelen zijn schetsen, ideeën, en zoektochten. Verouderde artikelen, artikelen waar ik niet helemaal meer achter sta of niet meer van toepassing zijn op mijn onderwijs, zijn gemarkeerd met een .

Didaktiek

4 januari 2020: Van repetitiehok naar sociaal experiment (1)
Deel 1 van mijn kritische analyse van Jan Bransens Gevormd of Vervormd. Over gameful design, motivatie, kennis en kritisch denken.

4 januari 2020: Van repetitiehok naar sociaal experiment (2)
Deel 2 van mijn kritische analyse van Jan Bransens Gevormd of Vervormd. Over Bransens idee voor het VO, levenslessen en schoollessen.

24 april 2019: Kennisfabriek
Over het belang van kennis en haar plaats in het curriculum. Eerste schets voor het artikel Trivium: Grammatica (Kennis).

6 februari 2019: Het Trivium
Waartoe is ons onderwijs? Een pleidooi voor kennisrijk onderwijs, met ruimte voor kritisch denken en aandacht voor communicatie. Eerste schets voor Trivium.

30 januari 2019: Gevormd of Vervormd?
Er is vaak kritiek op het huidige onderwijs onder het pleidooi dat alles anders moet. Ik wil Jan Bransens boek Gevormd of Vervormd? gebruiken om te begrijpen hoe deze gedachten vorm krijgen en hoe de beargumentatie werkt. Deze post gaat in op mijn vooroordelen over onderwijsvernieuwers. Het resultaat is in twee delen: deel 1 en deel 2.

 

Gameful Design / Gamification

20 augustus 2017: A ClassCraft Guide for two hours per week
(Ik gebruik geen ClassCraft meer.)

20 mei 2017: Energizer quiz: heroes vs heroines
Opzet voor een kennisquiz.

14 april 2017: Feedback in je pocket
Feedback voor de bovenbouw door middel van kaartjes.

2 april 2017: Gameful design, gamification, game-based learning en speldidactiek
Uiteenzetting van de verschillende vormen van gamificiation. Uiteindelijk resultaat is hier te vinden.

19 februari 2017: Enquête geïntegreerde gamification
Reflectie op een enquête afgenomen in mijn eerste klassen over mijn systeem.

2 december 2016: Edmodo: XP en badges digitaal
(Ik maak geen gebruik meer van EdModo, maar van Moodle.)

28 november 2016: Update: Speed Crafting
(Voortschrijdend inzicht en andere opzet zelfontdekkend leren voor grammatica.)

19 november 2016: Good Pratice Day 2017
Introductie op mijn workshop voor de ICLON Good Practice Day 2017.

10 november 2016: Crafting in de praktijk
(uitwerking van zelfontdekkend leren en grammatica. Hier ben ik vanaf gestapt en teruggegaan naar direct instructie.)

5 november 2016: formatief en summatief: pwn je einddoel
Reflectie op het 2e Taalcongres met als onderwerp formatief toetsen.

1 november 2016: Boss Fights – toetsing in een gamification systeem
(Ik geef geen S.O.’s meer maar ben overgestapt op een puntensysteem.)

22 oktober 2016: Crafting is coming
(Een post over zelfontdekkend leren en grammatica. Hier ben ik vanaf gestapt en teruggegaan naar direct instructie.)

21 oktober 2016: Reflectie: We don’t need your stinkin’ badges.
Kritische zelfreflectie op het gebruik van PBL’s (Points, Leaderboards en Badges).

10 oktober 2016: Intrinsieke of extrinsieke motivatie?
(Een post over badges. Ik gebruik geen noemenswaardige badges meer.)

5 oktober 2016: Groepsdruk: positief of negatief?
Naar aanleiding van een aantal (verlopen) initiatieven een analyse van groepsdruk bij opdrachten.

3 oktober 2016: De eerste reading quest: opzet

1 oktober 2016: Begin van ander grammaticonderwijs: Crafting.

 

 

#mijncurriculumengels

10 maart 2020: Curriculum logboek #005: woordenschat
Eerste verkenning woordenschat.

18 februari 2020: Curriculum logboek #004: schrijfvaardigheid
Eerste verkenning schrijfvaardigheid.

13 december 2019: Curriculum logboek #003: grammatica
Grammatica en woordenschat op ERK niveau.

25 november 2019: Curriculum logboek #002: ERK
Waar begin je? Het Trivium en het ERK.

23 november 2019: Curriculum logboek #001
Eerste blogpost over mijn project om een eigen curriculum vorm te geven voor Engels voor het VWO.

 

 

Overig

26 augustus 2019: Studiewijzers
Hoe maak ik studiewijzers en welke gedachte zit hier achter?

7 augustus 2019: Vooruitkijken schooljaar 2019-2020
Introductie voor schooljaar 2019-2020. Waar ga ik mij op richten? Minder gamification, meer Trivium en de introductie van Rosenshine’s Principles. Een klas cijferluw lesgeven, wijzigingen in schrijfvaardigheid en nadenken over de overstap van vier naar drie modulen.

7 augustus 2018: Vooruitkijken 2018-2019
Introductie voor schooljaar 2018-2019. Stabiliseren, overgang van itslearning naar Moodle, kaartjes en Classcraft eruit, HUD erin.

26 augustus 2017: Jaaroverzicht 2017-2018
Lerarenontwikkelfonds, uitwerking ‘lane’ systeem bovenbouw, ontdekken van Moodle en Classcraft, leerligne in klas 3 een text based game laten maken (Quest).

6 oktober 2016: Socractive, the good, the bad, the Ugly