Het trivium geeft voor mij antwoord op de vraag “waartoe is ons onderwijs”? Het trivium werkt met drie pijlers die goed onderwijs moeten bevorderen: grammatica, dialectica en retorica. “We have the art of grammar, learning about the way things were or are; which is challenged by the dialectic, questioning the way things were or are; and communicated through the art of rhetoric, showing how things could be.” (Martin Robinson, Trivium 21c Preparing young people for the future with lessons from the pastp. 25)

De onderdelen van de drie-eenheid versterken elkaar. Je moet eerst weten voordat je iets kunt bekritiseren, maar dat heeft alleen effect als je het goed kunt communiceren. Het trivium levert kritische, zelfstandige denkers en doeners, met een brede blik op de wereld.

Het trivium staat grotendeels buiten de verschillende schooltypes. Het vormt de missie van onderwijs. Ieder schooltype kan zijn eigen invulling geven en accenten leggen.