In project 5 is het de bedoeling dat leerlingen meer eigenaarschap hebben (en voelen!) over hun leerproces door te differentiëren en keuzes te geven wat ze willen doen tijdens mijn vak (Engels). Over project 5 ben ik minder tevreden dan over Project 1: Leren leren door middel van gamification, maar zie ik wel meer potentie. Bij ons op school ga je als docent met je 5e klassers mee naar klas 6. Project 5 geldt dus zowel voor klas 5 als 6. Onze leerlingen krijgen twee uur Engels per week. In klas 6 is er een periode van drie maanden waarin ze drie uur krijgen ter voorbereiding op het CAE examen. Niet alle leerlingen volgen dit examen, maar alle leerlingen hebben dit extra uur.

De enquête
Aan het begin van klas 5 laat ik de leerlingen een enquête invullen wat ze willen met Engels na de middelbare school. Ik introduceer dit door te zeggen dat ze even cijfers moeten vergeten en moeten kijken naar wanneer en hoe zij Engels denken te moeten gebruiken bij hun vervolgopleiding. Dit moet bepalend zijn voor hun keuzes op de middelbare school. De enquête vormt het ijkpunt van de werkzaamheden van de leerling en wordt later in het jaar geüpdate.

Formatieve toetsing en differentiatie
Bij Engels zijn er grote niveau verschillen. Dit komt mede omdat Engels een kernvak is en dus verplicht voor alle leerlingen. Of je het nu kunt of niet, of je het nu leuk vindt of niet, Engels zal je altijd in je profiel hebben. Ik ben opzoek gegaan naar een manier waarbij ik zowel de zwakkere als de sterkere leerlingen tegemoet kom.

Wij gebruiken op school de methode Spotlight on CAE. Voordat de leerlingen met een hoofdstuk beginnen maken zij eerst een formatieve toets over dat hoofdstuk. Dit is het beginpunt voor die leerling. Onze ELO haalt uit een digitale vergaarbak van gecategoriseerde vragen een aantal willekeurige opgaven.

Leerlingen kunnen voor deze toets een A t/m F halen (om leerlingen niet te laten verwarren met summatieve cijfers). Heb je een C of hoger gehaald, wat neerkomt op 70% of meer goed, dan mag je naar Fast Lane. Dit is een versneld programma door het hoofdstuk. Heb je een D of lager, dan volg je Regular Lane. Dit is het reguliere programma. De leerlingen vinden in hun studiewijzer welke opgaven bij Fast Lane horen en welke bij Regular Lane.

Aan het einde van het hoofdstuk maakt iedere leerling de formatieve toets nog een keer. Dit is een andere toets meer gegenereerd uit dezelfde vergaarbak met vragen van de eerste formatieve toets. Na het maken van de toets koppel ik kort terug op hun resultaten. Ik geef een compliment als ze zij gegroeid en ik stel vragen wanneer het lager is. De volgende les maken de leerlingen weer een nieuw formatieve toets over het volgende hoofdstuk.

Huiswerk en opgaven
Ik geef één deadline voor al het huiswerk van één hoofdstuk. Ik controleer dat huiswerk ook maar één keer. Heb je dan je schrift niet bij je, of kan je de opgaven niet laten zien, dan ga je voor het volgende hoofdstuk in quarantaine. Quarantaine wil zeggen dat het je nog niet lukt om zelf te plannen en je een voorbeeld nodig hebt. Voor het volgende hoofdstuk geef ik de leerling een persoonlijke studiewijzer waarbij het huiswerk voor iedere les staat ingevuld. Ik controleer het huiswerk voor die leerling dan ook iedere les. Wanneer de leerling het huiswerk niet kan laten zien, dat krijgt hij/zij een T-uur. Dit is bij ons op school een “terugkom-uur’, ook wel bekend als een strafuur. Leerlingen worden geacht hun werk in dat uur te maken.

Leerlingen bepalen dus, buiten de quarantaine, zelf hoe en wanneer ze het huiswerk maken, als het maar op de deadline af is. Leerlingen die nog niet kunnen plannen krijgen een voorbeeld van hoe het kan, en krijgen extra ruimte voor het maken van hun werk in de vorm van een T-uur.

Overigens hoeft het huiswerk geen huiswerk te zijn. Leerlingen hebben redelijk vaak voldoende aan de lessen om hun werk af te maken. Langzamere of zwakkere leerlingen zullen meer thuis moeten werken.

Leerlingen kijken zelf hun opgaven na in de les met behulp van beschikbare antwoordvellen. Wanneer zij vragen hebben, kunnen zij dit aan de docent vragen.

Plenaire behandeling van stof
Bijna iedere les is er ook een plenair gedeelte. In dit gedeelte leg in het kort grammatica uit, maken we luisteropgaven en doen we spreekoefeningen. De luisteropgven kunnen in theorie ook door de leerlingen zelf gedaan worden door de audiobestanden beschikbaar te stellen. Ik ben aan het overwegen dit te doen, maar aan de andere kant leg ik ook graag klassikaal uit hoe je een luisteroefening het beste kunt aanpakken.

Project 5.1: Eigenaarschap over je leerproces
Project 5.2: Keuzepakket en levelsysteem
Project 5.3: Administratie (Teacher Aide app) (komt binnenkort)
Project 5.4: Portfolio (komt binnenkort)

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *