Het is belangrijk dat leerlingen zicht houden op hun voortgang. In de ideale situatie is dit real-time: wanneer een leerling een resultaat heeft behaald, wordt dit meteen verwerkt. Dit is echter (nog) niet mogelijk. Moodle elo kent weliswaar een cijferboek, maar kan alleen gemiddelden berekenen. Ook wil ik meer informatie weergeven dan alleen cijfers. Wij werken op school niet met Google for Education en Office365 staat nog in zijn kinderschoenen. Leerlingen krijgen daarom wekelijks een overzicht: de HUD.

HUD staat voor Heads-up display en wordt in spellen gebruikt om te zien waar je staat ten opzichte van je doel. Aan de hand van de HUD kan je betekenisvolle keuzes maken. In de HUD staat de volgende informatie:

Ieder week een mail

Leerlingen krijgen iedere week een mail met een persoonlijke PDF. Deze PDF is deels automatisch gegenereerd.

Naast alle punten die in Moodle gehaald kunnen worden, voer ik de overige punten in het cijferboek van Moodle in. Zo weten leerlingen snel wat voor punten ze hebben gehaald in de les en heb ik alle punten in één systeem.

Ik maak een cijferexport van Moodle. Dit exportbestand is gelinkt aan een MasterBook Excelbestand (bij een nieuwe export wijzig ik de naam van de oude export). Alle punten worden in het MasterBook automatisch aagepast en een nieuw cijfer wordt berekend. Aan dit MasterBook bestand zijn weer individuele leerling excelbestanden gekoppeld. Wijzigingen in het MasterBook bestand worden dus automatisch doorgevoerd in de persoonlijke bestanden.

De persoonlijk excelbestanden zijn gekoppeld aan persoonlijke Word bestanden. Deze Wordbestanden worden semi-automatisch omgezet naar een PDF door middel van een macro.

Met behulp van de MapiLab add-on creëer ik persoonlijke mails en verstuur ze automatisch naar mijn leerlingen. Als ik niet tegen problemen oploop, duurt het ongeveer 20 minuten per klas vanaf de Moodle export tot het versturen.

Ouders

Ouders krijgen een mail op de helft van de module en aan het einde. Ik wil leerlingen verantwoordelijkheid leren en zij zijn verantwoordelijk wanneer ze wat laten zien aan hun ouders. Toch is het belangrijk voor ouders om een vinger aan de pols te houden. Daarom heb ik voor deze tussenweg gekozen. Het versturen van de persoolijke mails gaat ook automatisch via de MapiLab add-on.

Een complete HUD in pdf

[pdf-embedder url=”https://drakenvlieg.nl/wp-content/uploads/2018/08/dummy-portfolio.pdf” title=”House Aries-HUD”]

 

1.1 Leren leren door middel van gamification
1.2 Grammatica
1.3 Woordjes
1.4 Zinnen vertalen
1.5 Vaardigheden & Proefwerk
1.6 Badges
1.7 Sociaal- en leergedrag
1.8 Missies
1.9 Voortgang (HUD/Portfolio)
1.10 Remedial Teaching
1.11 Reflectie op oud systeem

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *