Dit is een oude versie van het systeem uit het jaar 2017-2018. Hier vind je een vernieuwde versie, begonnen in 2018-2019.

Op toetsen vormt het vertalen van zinnen een belangrijk onderdeel. Dit komt in onze methode, Stepping Stones, terug in het onderdeel Stones. Ik maak onderscheid tussen twee soorten zinnen: letterlijke Stones-zinnen en zinnen gebaseerd op Stones, maar met woordjes uit de woordenlijsten en meer focus op de grammatica.

Het oefenen met het vertalen van zinnen kan naar mijn gevoel anders, maar ik heb op dit moment nog geen concreet idee hoe dat zou moeten gaan. Ik heb vorig jaar geprobeerd leerlignen zelf zinnen te laten maken, te laten vertalen en in te leveren voor punten. Dit kostte mij te veel nakijktijd.

Hier volgt een chronologische volgorde van het vertalen van zinnen in mijn lessen. Het vertalen van zinnen begint in de les waar de grammatica eindigt. De grammatica komt namelijk terug in de ‘stones’.

In de les
Leerlingen maken de vertaalopgaven uit het werkboek en leren van het stencil “Stones met uitleg”. Dit is een stencil waar de vertalingen op staan en ik verschillende punten uit de Stones uitleg. Dit doe ik niet klassikaal vanwege de niveauverschillen in mijn klassen. De stencils zijn bedoeld voor zelfstudie. Afhankelijk van de tijd worden de opgaven in dezelfde les nagekeken, of als huiswerk opgegeven.

Leerlingen beginnen met het maken van de Stones opgaven na de grammaticales. Er wordt ook in het boek een koppeling gemaakt tussen de zinnen en de grammatica.

Spell Binding: een vertaaloverhoring
Aan het einde van een hoofdstuk krijgen leerlingen een vertaaloverhoring met twaalf zinnen die ze moeten vertalen. Zes zinnen komen letterlijk uit de Stones, zes zinnen heb ik zelf gemaakt op basis van de Stones in combinatie met grammatica en woordjes. Voor de toets krijgen de leerlingen 600 MP en 100 bonus MP. De bonus MP is niet meegerekend in het levelsysteem, met andere woorden, als je de bonus niet hebt, kan je nog steeds level 10 halen.

Een fout in een zin kost 20MP (10MP voor een spellingsfout), met een maximum van 50MP per zin. Op de toets zijn woordjes onderstreept. Deze woordjes hebben de leerlingen moeten leren gedurende het hoofdstuk. Leerlingen kunnen, wanneer ze de woordjes niet kennen, woordjes ‘kopen’ voor 20MP bij de docent. Deze 20 wordt eerst van de bonus af getrokken en dan van de normale punten.

Een leerling steekt zijn vinger op en wijst, in stilte, het woordje aan op het opgavenblad. Ik schrijf het woordje op het antwoordenblad. Wanneer een leerling een onderstreept woordje fout heeft, kost het hem 40MP (20MP voor een spellingsfout).

Spell Binding: leren van je fouten
Ik geef bij het nakijken alleen de fouten aan (streepje is 20MP, rondje is 10MP). Leerlingen krijgen als huiswerk om zelf de fouten te verbeteren. Daarnaast vullen ze een stencil in met vragen over hoe zij de verschillende onderdelen, woordjes, zinnetjes en grammatica, beter kunnen leren.

Leerlingen leveren de volgende les hun toets weer in. Ik kijk of leerlingen hun fouten hebben verbeterd en het stencil goed hebben ingevuld. Wanneer zij fouten niet goed hebben verbeterd, corrigeer ik dat. Leerlingen kunnen dan maximaal 100MP extra krijgen. Ik geef minder punten als hun verbeteringen niet volledig zijn, of ik het gevoel heb dat leerlingen er niet serieus genoeg aan hebben gewerkt. In deze fase mogen zij andere leerlingen, ouders of huiswerkbegeleiding vragen hen te helpen met het corrigeren van hun fouten.

Leerlingen krijgen daarna hun toets weer terug, met het stencil, die zij in hun snelhechter moeten bewaren en gebruiken ter voorbereiding op het volgende proefwerk.

PDF

Spell Binding Fix

[pdf-embedder url=”https://drakenvlieg.nl/wp-content/uploads/2017/10/Spell-Binding-Fix.pdf” title=”Spell Binding Fix”]

1.1 Leren leren door middel van gamification
1.2 Grammatica
1.3 Woordjes
1.4 Zinnen vertalen
1.5 Vaardigheden & Proefwerk
1.6 Remedial Teaching
1.7 ClassCraft
1.8 Missies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *