Dit is een oude versie van het systeem uit het jaar 2017-2018. Hier vind je een vernieuwde versie, begonnen in 2018-2019.

In de onderbouw besteden wij veel tijd aan grammatica en woordenschat. Vaardigheden komen wel aan bod, maar de nadruk op vaardigheden komt pas in de bovenbouw. Eerst een goede basis in het lange-termijn geheugen om later comceptueel beter te kunnen nadenken.

Ik wil leerlingen de mogelijkheid geven onbeperkt te kunnen oefenen voor grammatica en ze daarvoor belonen. Een probleem is dat het niveauverschil tussen leerlingen in klas 1 groot is. Je wilt leerlingen die al goed Engels kennen en kunnen niet lastig vallen met opgaven die zij al kunnen maken.

Hier volgt een chronologische volgorde van de behandeling van grammatica per hoofdstuk.

Begin hoofdstuk
Alle opgaven op Moodle worden open gezet. Opgaven kunnen onbeperkt worden gemaakt en de opgaven staan open tot aan het einde van de module. Het maken van grammatica heet bij mij Crafting.

Eerste grammaticales
Leerlingen krijgen een korte MasterClass: een zeer beknopte uitleg van de grammatica. Hierna gaan de leerlingen in groepjes van drie of vier werken. Dit zijn vaste groepjes die gekoppeld zijn aan ClassCraft.  Leerlingen zitten willekeurig in een groepje. Het enige waar ik op heb gelet is de verhouding jongen/meisje.

Leerlingen krijgen een stencil met een uitgebreide uitleg (uitgebreider dan het boek) met opdrachten (onderaan deze pagina staat een voorbeeld). De opdrachten zijn verdeeld in twee delen. Het eerste deel is een verwijzing naar het werkboek waaruit de leerlingen opgaven maken. Het tweede deel bestaat uit een digitale opgave en het vertalen van 3 á 4 zinnetjes waar de grammatica in is verwerkt en woordjes uit de woordenlijsten worden gebruikt.

Het groepje krijgt ook twee vragenkaartjes. Deze kaartjes mogen gebruikt worden om een vraag aan de docent te stellen, andere vragen zullen ze binnen de groep moeten vragen. De praktijk heeft tot dusver uitgewezen dat in de meeste gevallen twee vragen aan de docent meer dan genoeg is. Ik heb weleens gesmokkeld met een derde vraag en niemand die daar moeilijk over deed.

Wanneer alle leerlingen klaar zijn met deel één vragen ze om de Master Cards. Hierop staan de antwoorden. Ze krijgen slechts één kaartje per opgave, want het is de bedoeling dat ze de opgaven bespreken. Als het groepje klaar is met nakijken gaan ze verder met het tweede deel of mogen ze op hun telefoon met andere Moodle opdrachten verder.

Huiswerk is het maken van de pool/MP-opdracht op Moodle waaruit een pool van vragen willekeurig een aantal vragen worden getrokken en het vertalen van de zinnetjes. De Moodle opdracht van het tweede deel van het stencil is optioneel en levert geen MP, maar XP op.

De volgende les worden de zinnetjes klassikaal besproken zodat ik de stof nog een keer kan herhalen en valkuilen kan aanwijzen. Deze les zullen de leerlingen met zinnetjes (Stones) aan de slag gaan waar ook de grammatica in zekere mate terugkomt.

Later volgt er nog een grammaticales met exact dezelfde structuur.

De MasterCraft
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een MasterCraft: een grammaticatoets die iedere leerling individueel digitaal maakt. Voor ieder onderwerp is er een aparte opgave waar ze MP voor krijgen. Iedere vraag is voorzien van feedback. Leerlingen worden geacht fouten op te schrijven in hun schrift zodat ze een lijstje met moeilijke opdrachten hebben ter voorbereiding op hun proefwerk. Leerlingen kunnen vragen in Moodle ook merken, zodat zij deze makkelijker kunnen terugvinden. De MasterCraft blijft de hele module inzichtelijk. Leerlingen hebben maar één kans voor de MasterCraft.

Als alle leerlingen 70% van alle opgaven goed hebben, krijgen ze bonus XP. Een leerling mag voor één opgave een lagere score van een groepsgenoot verhogen met een percentage van zichzelf, zolang het gemiddelde meer dan 70% blijft. Als voorbeeld: leerling X heeft 80% voor opgave 1 en leerling Y 60%, dan mag leerling X 10% ‘geven’ aan Y zodat het gemiddelde 70% is. Dit heeft geen invloed op de MP.

Na de MasterCraft mogen leerlingen andere Moodle opdrachten maken, of met ClassCraft bezig zijn.

Tijdens het tweede hoofdstuk wordt de UltimateCraft geopend. Dit is een grammaticaopdracht waar er 40 vragen uit de totale grammaticapool van de twee hoofdstukken wordt getrokken (met een vast aantal vragen per onderdeel). Leerlingen krijgen hier XP voor. Dit zeflde geldt voor de LegendaryCraft. Uit de pool met vragen van alle behandelde hoofdstukken worden willekeurig 40 vragen getrokken voor XP.

Hoe werken de poolvragen in Moodle?
Voor elke grammaticaal onderdeel heb ik 30 vragen gemaakt. Dit zijn opgaven met gaten. De woorden in de zinnetjes maak ik aan de hand van de woordenlijsten die leerlingen moeten kennen. Moodle trekt iedere keer 10 willekeurige vragen uit de pool. Dit voorkomt dat leerlingen letterlijk de antwoorden gaan leren in plaats van de regel achter het antwoord. Volgend jaar wil ik per onderdeel nog meer vragen toevoegen.

Vragenpool in Moodle

De opgaven zijn voorzien van feedback en leerlingen zien ook het goede antwoord. Ze moeten ervan leren. De XP-opdrachten in Moodle hebben daarentegen geen feedback en leerlingen zien ook niet het goede antwoord. Dit is omdat de XP-vragen niet uit een pool worden getrokken, maar slechts één versie kennen. Dat er geen feedback is, heeft met mijn tijd te maken. De prioriteit ligt bij de pool-vragen, omdat ik denk dat hier het grootste leerrendement ligt.

Leerlingen kunnen maximaal 150 punten halen voor een opgave. Als ze minder punten halen, kunnen ze de opdracht nog een keer maken, net zo lang totdat ze maximale punten hebben. Dit is echter niet verplicht. Leerlingen moeten de opgave minimaal één keer gemaakt hebben, ongeacht de score.

PDF

Crafting in de les

[pdf-embedder url=”https://drakenvlieg.nl/wp-content/uploads/2017/10/10.-degrees-of-comparison.pdf” title=”10. degrees of comparison”]

 

1.1 Leren leren door middel van gamification
1.2 Grammatica
1.3 Woordjes
1.4 Zinnen vertalen
1.5 Vaardigheden & Proefwerk
1.6 Remedial Teaching
1.7 ClassCraft
1.8 Missies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *