In de onderbouw besteden wij veel tijd aan grammatica en woordenschat. Vaardigheden komen wel aan bod, maar de nadruk op vaardigheden komt pas in de bovenbouw: eerst een goede basis in het lange-termijn geheugen om later conceptueel beter te kunnen nadenken.

Ik wil leerlingen de mogelijkheid geven onbeperkt te kunnen oefenen voor grammatica en ze daarvoor te belonen (productief falen). Daarnaast wil ik oog hebben voor het niveauverschil tussen leerlingen in klas 1. Je wilt leerlingen die al goed Engels kennen en kunnen niet lastig vallen met opgaven die zij al goed kunnen maken.

Hier volgt een chronologische volgorde van de behandeling van grammatica per hoofdstuk.

Begin hoofdstuk
Alle opgaven op Moodle worden opengezet. Opgaven kunnen onbeperkt worden gemaakt en de opgaven staan open tot aan het einde van de module. Het maken van grammatica heet bij mij Crafting.

Eerste grammaticales
Leerlingen krijgen een korte MasterClass: een zeer beknopte uitleg van de grammatica (directe instructie) met behulp van een PowerPoint. Hierna gaan de leerlingen in groepjes van drie of vier werken. Dit zijn vaste groepjes. Ik maak de groepjes (semi-)willekeurig. Het enige waar ik op let is de verhouding jongen/meisje.

Leerlingen krijgen een stencil met een uitgebreide uitleg (uitgebreider dan het boek) met opdrachten (onderaan deze pagina staat een voorbeeld). De opdrachten zijn verdeeld in twee delen. Het eerste deel is een verwijzing naar het werkboek waaruit de leerlingen opgaven maken. Het tweede deel bestaat uit het vertalen van drie á vier zinnetjes waar de grammatica in is verwerkt en woordjes uit de woordenlijsten worden gebruikt.

Leerlingen die meer willen oefenen kunnen nog eens vier zinnen vertalen. Leerlingen die meer uitdaging willen kunnen vier zinnen van een hoger niveau maken. Deze laatste twee oefeningen zijn facultatief en er kunnen geen punten voor worden gehaald.

Ieder groepje krijgt twee vragenkaartjes. Deze kaartjes mogen gebruikt worden om een vraag aan de docent te stellen, andere vragen zullen ze binnen de groep moeten vragen. De praktijk heeft tot nu toe uitgewezen dat in de meeste gevallen twee vragen aan de docent meer dan genoeg is. Ik heb weleens gesmokkeld met een derde vraag en er was niemand die daar moeilijk over deed.

Wanneer alle leerlingen klaar zijn met deel één vragen ze om de Master Cards. Hierop staan de antwoorden. Ze krijgen slechts één kaartje per opgave, want het is de bedoeling dat ze de opgaven bespreken. Als het groepje klaar is met nakijken gaan ze verder met het tweede deel of mogen ze op hun telefoon met andere Moodle opdrachten verder.

Huiswerk is het maken van de pool/MP-opdracht op Moodle waaruit een pool van vragen willekeurig een aantal vragen worden getrokken en het vertalen van de zinnetjes. De Moodle opdracht van het tweede deel van het stencil is optioneel en levert geen MP, maar EP op.

De volgende les worden de zinnetjes klassikaal besproken zodat ik de stof nog een keer kan herhalen en valkuilen kan aanwijzen. Deze les zullen de leerlingen met zinnetjes (Stones) aan de slag gaan waar ook de grammatica in zekere mate terugkomt.

Huiswerk en herhaling

Als huiswerk maken de leerlingen een of twee digitale oefeningen. Dit zijn willekeurige vragen uit een vragenpool. Ze mogen oneindig keer proberen en de punten die ze halen tellen mee voor een dubbel S.O. cijfer.

De volgende les kijk ik met de leerlingen de vertaalde zinnen van de Crafting na zodat ik de grammatica nog een keer kan herhalen. Als leerlingen de extra of moeilijkere zinnen hebben gemaakt, kunnen ze deze nakijken door middel van antwoordkaartjes. De les vervolgt met de Stones, zinnetjes die ze moeten vertalen, waarin vaak de grammatica is verwerkt.

MasterCraft
Leerlingen kunnen thuis, of in een les, de MasterCraft maken. De MasterCraft is een digitale eindtoets over alle grammatica van een hoofdstuk. De vragen worden uit dezelfde pool getrokken als de kleinere opdrachten.

Crystal Shards en LegendaryCraft
Vanaf module 2 kunnen leerlingen ook Crystal Shards halen. Crystal Shard oefeningen zijn relatief kleine opdrachten (5 items) die een grammaticaal onderdeel herhalen van een eerder hoofdstuk. Crystal Shard oefeningen kunnen onbeperkt gemaakt worden, maar zijn slechts een week beschikbaar. De vragen komen uit dezelfde pool als de originele grammatica oefeningen over dat onderwerp. Ik zorg er wel voor dat er minimaal één item komt per uitzondering op een grammaticale regel. Leerlingen moeten 100% goed hebben om de punten te krijgen en ze hebben maar beperkt de tijd om de oefening te maken (1 – 2 minuten).

De leerlingen kunnen ook vanaf module 2 een LegendaryCraft maken. Dit is een eindtoets die alle grammatica overhoord dat is behandeld in alle hoofdstukken van huidige en vorige modules. De vragen komen uit dezelfde pool als de originele grammatica opdrachten. De LegendaryCraft kan onbeperkt geprobeerd worden en er staat geen tijd op het maken van de opdracht.

Hoe werken de poolvragen in Moodle?
Voor elke grammaticaal onderdeel heb ik 30 vragen gemaakt. Dit zijn hoofdzakelijk cloze-vragen (gatenteksten). De zinnetjes maak ik aan de hand van de woordenlijsten die leerlingen moeten kennen. Moodle trekt voor iedere standaard grammaticatoets 10 willekeurige vragen uit de pool. Dit voorkomt dat leerlingen letterlijk de antwoorden gaan leren in plaats van de regel achter het antwoord. Deze vragenpool wordt ieder jaar uitgebreid.

De opgaven zijn voorzien van feedback en leerlingen zien ook het goede antwoord. Feedback wordt naast algemene foute antwoorden ook op specifieke fouten gegeven. De EP-opdrachten in Moodle hebben daarentegen geen feedback en leerlingen zien ook niet het goede antwoord. Dit is omdat de EP-opdrachten niet uit een pool worden getrokken, maar slechts één versie kennen. Dat er geen feedback is, heeft met mijn tijd te maken. De prioriteit ligt bij de poolvragen, omdat ik denk dat hier het grootste leerrendement ligt.

Leerlingen kunnen maximaal 150 punten halen voor een standaard grammaticaopgave. Als ze minder punten halen, kunnen ze de opdracht nog een keer maken, net zo lang totdat ze maximale punten hebben. Dit is echter niet verplicht. Leerlingen moeten de opgave minimaal één keer gemaakt hebben, ongeacht de score.

PDF

Crafting in de les

[pdf-embedder url=”https://drakenvlieg.nl/wp-content/uploads/2017/10/10.-degrees-of-comparison.pdf” title=”10. degrees of comparison”]

 

 

1.1 Leren leren door middel van gamification
1.2 Grammatica
1.3 Woordjes
1.4 Zinnen vertalen
1.5 Vaardigheden & Proefwerk
1.6 Badges
1.7 Sociaal- en leergedrag
1.8 Missies
1.9 Voortgang (HUD/Portfolio)
1.10 Remedial Teaching
1.11 Reflectie op oud systeem

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *