Vaardigheden
Op dit moment vormen de vaardigheden nog geen belangrijk onderdeel in het programma van project 1. Dat wil zeggen dat leerlingen de oefeningen uit het werkboek op traditionele wijze maken. Daarnaast maak ik gebruik van Guardian teksten van OneStopEnglish. Deze teksten zijn deels verplicht en deels facultatief. Leesvaardigheid wordt op het proefwerk getoetst.

Guardian artikel

Leerlingen maken de luisteropgaven uit het werkboek. Leerlingen maken één luistertoets per module met twee luisteropgaven. De resultaten voor luistervaardigheid zijn over het algemeen goed. Ik hoef hier nog geen extra ondersteuning voor te bieden.

Ik wil schrijfvaardigheid gaan toetsen op de Stone Shaping overhoringen, maar omdat hier wat wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van vorig jaar, wil ik eerst kijken hoe lang leerlingen met deze vernieuwde overhoring bezig zijn en hoe lastig ze het vinden.

Proefwerk
Iedere module wordt afgesloten met een gecoördineerd proefwerk. Deze toets is dus voor alle klassen gelijk, ook voor klassen de niet volgens dit systeem werken. Ik kijk de toetsen na door punten te geven in plaats van het aantal fouten aan te geven. In de kantlijn zet ik wat leerlingen goed hebben gedaan. Technisch gezien kom je tot eenzelfde cijfer, maar de boodschap is positiever. Wanneer een leerling een opgave helemaal goed heeft krijgt hij of zij een Like-stempel en wanneer de leerling een 8 of hoger heeft krijgt hij of zij een willekeurige sticker. De stempel is bedoeld om leerlingen aan te tonen dat er ook dingen heel goed gaan. Te vaak zie ik dat leerlingen focussen op wat er fout gaat of door een onvoldoende denken dat ze niets kunnen. Je kunt een onvoldoende hebben, maar toch onderdelen goed doen. De sticker is bedoeld om goede leerlingen te motiveren hard te blijven werken.

Het proefwerk wordt klassikaal besproken. Aan het einde van de bespreking vullen leerlingen een reload-stencil in over het voorbereiden op een proefwerk en welke mogelijkheden ze hebben om het volgende proefwerk beter te maken. Deze leveren ze in, ik kijk of ze het serieus hebben ingevuld en geef maximaal 100MP voor de volgende module. Wanneer de leerlingen het stencil weer terugkrijgen, stoppen ze hem in hun snelhechter.

Ik maak een scan van alle Reload documenten (evenals alle toetsen). Op deze manier kan ik altijd met leerlingen een degelijk ontwikkelgesprek voeren.

1.1 Leren leren door middel van gamification
1.2 Grammatica
1.3 Woordjes
1.4 Zinnen vertalen
1.5 Vaardigheden & Proefwerk
1.6 Badges
1.7 Sociaal- en leergedrag
1.8 Missies
1.9 Voortgang (HUD/Portfolio)
1.10 Remedial Teaching
1.11 Reflectie op oud systeem

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *