Op toetsen vormt het vertalen van zinnen een belangrijk onderdeel. Dit komt in onze methode, Stepping Stones, terug in het onderdeel Stones. Ik maak onderscheid tussen twee soorten zinnen: letterlijke Stones-zinnen en zinnen gebaseerd op Stones, maar met woordjes uit de woordenlijsten en meer focus op de grammatica.

Hier volgt een chronologische volgorde van het vertalen van zinnen in mijn lessen. Het vertalen van zinnen begint in de les waar de grammatica eindigt. De grammatica komt namelijk terug in de ‘stones’.

In de les
Leerlingen maken de vertaalopgaven uit het werkboek en leren van het stencil “Stones met uitleg”. Dit is een stencil waar de vertalingen op staan en ik verschillende punten uit de Stones uitleg. Dit stencil bespreek ik kort in de les. Afhankelijk van de tijd worden de Stones opgaven in dezelfde les nagekeken, of als huiswerk opgegeven.

een stone-opgave in moodle

Moodle
Als huiswerk maken leerlingen één of twee Moodle opdrachten. Dit kan een opdracht zijn op een specifiek onderdeel dat niet wordt behandeld in de grammatica, zoals klokkijken of de aanwijzende voornaamwoorden.

De andere opdracht oefent de Stone-zinnen. Ze krijgen in de opdracht drie soorten vragen. De eerste is een sleepopdracht waar ze de woorden in de juiste volgorde moeten slepen, De tweede opdracht is multiple-choice waar ik veel gemaakte fouten in deze zinnen laat terugkomen en feedback geef waarom iets fout is. De derde oefening is een cloze-opdracht waar de leerlingen zinnen of zinsdelen moeten vertalen. De drie soorten oefeningen worden gemixt aangeboden. Leerlingen mogen de oefening onbeperkt proberen voor maximaal 200mp.

Stone Shaping: een vertaaloverhoring
Aan het einde van een hoofdstuk krijgen leerlingen een vertaaloverhoring met vijftien zinnen die ze moeten vertalen. Vijf zinnen komen letterlijk uit de Stones, tien zinnen heb ik zelf gemaakt op basis van de Stones in combinatie met grammatica en woordjes. Voor de toets krijgen de leerlingen 750 MP en 100 bonus MP.

Een fout in een zin kost 20MP (10MP voor een spellingsfout), met een maximum van 50MP per zin. Op de toets zijn woordjes onderstreept. Deze woordjes hebben de leerlingen moeten leren gedurende het hoofdstuk. Leerlingen kunnen, wanneer ze de woordjes niet kennen, woordjes ‘kopen’ voor 20MP bij de docent. Deze 20 wordt eerst van de bonus afgetrokken en dan van de normale punten.

Een leerling omcirkelt het woordje op zijn/haar opdrachtblad, steekt zijn/haar vinger op en wijst, in stilte, het woordje aan. Ik schrijf het woordje op het antwoordenblad. Wanneer een leerling een onderstreept woordje fout heeft, kost het hem dat 40MP (20MP voor een spellingsfout).

Reload: leren van je fouten
Ik geef bij het nakijken alleen de fouten aan (streepje is 20MP, rondje is 10MP). Leerlingen krijgen de volgende les de mogelijkheid om zelf de fouten te verbeteren. Daarnaast vullen ze een stencil in met vragen over hoe zij de verschillende onderdelen, woordjes, zinnetjes en grammatica, beter kunnen leren.

Leerlingen leveren hun toets weer in. Ik kijk of leerlingen hun fouten hebben verbeterd en het stencil goed hebben ingevuld. Wanneer zij fouten niet goed hebben verbeterd, corrigeer ik dat. Leerlingen kunnen dan maximaal 100MP extra krijgen. Ik geef minder punten als hun verbeteringen niet volledig zijn, of ik het gevoel heb dat leerlingen er niet serieus genoeg aan hebben gewerkt. In deze fase mogen zij andere leerlingen, ouders of huiswerkbegeleiding vragen hen te helpen met het corrigeren van hun fouten.

Leerlingen krijgen daarna hun toets weer terug, met het stencil, die zij in hun snelhechter moeten bewaren en gebruiken ter voorbereiding op het volgende proefwerk.

Treasure Hunt

Leerlingen krijgen na het inleveren van hun Reload document een Treasure Hunt. Een Treasure Hunt geeft je 50mp extra als je een bepaalde grammatica oefening op Moodle 100% goed hebt. Deze oefening gaat over een onderdeel dat een leerling nog lastig vond, of een oefening van het volgende hoofdstuk als de leerling nergens moeite mee had tijdens de vertaaloverhoring.

 

1.1 Leren leren door middel van gamification
1.2 Grammatica
1.3 Woordjes
1.4 Zinnen vertalen
1.5 Vaardigheden & Proefwerk
1.6 Badges
1.7 Sociaal- en leergedrag
1.8 Missies
1.9 Voortgang (HUD/Portfolio)
1.10 Remedial Teaching
1.11 Reflectie op oud systeem

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *