Making Every MFL Lesson Count
James A. Maxwell

★★★★☆

Engels / 2019
219 bladzijden
ISBN: 1785833960
ISBN13: 9781785833960

Wat wil het boek vertellen?

Making every MFL lesson count volgt de lijn die Make every lesson count heeft ingezet. Aan de hand van zes principes wordt aangegeven wat je nodig hebt voor een succesvolle les en lessenserie: uitdaging (challenge), uitleg (explanation), modelleren (modelling), oefenen (practice) en (onder)vragen (questioning). Maxwell volgt hier de lijn van Christodoulou: “In 2014, the Sutton Trust produced a report which reviewed over 200 pieces of research and consequently argued that many things which are considered popular teaching practices are, in fact, ineffective” (MeMFLlc, pp. 8-9). Maxwell geeft aan dat een degelijke vakkennis en de kwaliteit van instructie cruciaal zijn voor goed onderwijs.

Uitdaging (7. competenties)
Bij uitdaging gaat het om gezonde ‘worsteling’: “When faced with a difficult class or a class with motivational issues (perhaps on a Friday afternoon!), it may seem like the simpler option to opt for ‘quick win’ strategies in which students experience some superficial success without struggle” (MeMFLlc, p. 20). Toch moeten we constant en altijd de leerlingen in een ‘worstelzone’ houden en uitdagen. Deze worsteling moet wel haalbaar zijn voor de leerling.

Een belangrijk onderdeel is ‘spaced learning’, het spreiden van kennis over de jaren (10. Oefenen en herhalen). Te vaak leren we kinderen blokken kennis zonder de stof vaak genoeg over de jaren te herhalen. Een MVT curriculum heeft deze herhaling structureel ingebouwd, ongeacht de methode die je gebruikt. Daarnaast moet de docent constant aan ‘ophaling’ doen (retrieval): “Students struggle with retrieval practice, partly because they are on the cusp of forgetting information and partly because their instinct may well suggest that the best way to revise is through reading notes. Far from it.”(MeMFLlc, p. 37).

Uitleg (1. duidelijke leerdoelen)
Goede uitleg is cruciaal voor Maxwell: “What took thirty minutes for them to infer could probably have been explained to them explicitly in ten minutes and the remaining time used for modelling and deliberate practice.” (MeMFLlc, p. 7) Maxwell doorloopt uitleg van woordenschat, fonemen, liedjes, ezelsbruggetjes en verhalen, en ‘chunks’ hoe je als docent je expertise kunt inzetten voor degelijke uitleg in je lessen.

Modelleren
“In the classroom arena, decluttered from the trappings and distractions of search engines and websites, the teacher as expert has he scope to lead the (co-)construction and deconstruction of models of excellence.” (MeMFLlc, pp. 68-69). Modelleren gaat verder dan het alleen maar voordoen. Door middel van modeleren kan je de problemen van een taal duidelijk in kaart brengen.

Oefenenen (10. Oefenen en herhalen)
Leerlingen moeten voldoende mogelijkheden hebben om te oefenen (8. productief falen). Daarbij is een ‘kennis organiser’ heel belangrijk. Zo’n overzicht geeft aan een leerling weer wat hij of zij meet kennen en kunnen (1. duidelijke leerdoelen). Deze oefeningen focussen vaak op kleine onderdelen van een taal en hoeven niet lang te duren als ze maar vaak terugkomen. Wanneer ze terugkomen moeten ze wel in een betekenisvolle omgeving worden aangeboden. Daarbij is het teveel leren, ‘overlearn’, belangrijk: “Practice until you are perfect and you will be perfect only briefly”. (MeMFLlc, p. 106).

Feedback (3. formatieve toetsing)
Feedback moet doordacht gegeven worden en er moet ruimte gecreëerd worden om de feedback te verwerken: “Students are unlikely to benefit from our feedback unless we set aside time for them to reflect on it, review strategies to meet targets and action improvement.” (MeMFLlc, p. 138). Fouten moeten vroegtijdig gesignaleerd worden en gecorrigeerd. Dit kan bijvoorbeeld door middel van mini whiteboards. Loop ook met verschillende kleuren pennen door de klas.

(Onder)vragen
Hier gaat Maxwell in op vragen stellen van de docent en van leerlingen, ook hoe de docent kan modeleren in het stellen van vragen. Maxwell is, net als Christodoulou, niet vies van multiple-choice vragen. Ook zet hij slim de moedertaal in om de vreemde taal eigen te maken.

Wat heb ik er van geleerd?

Making every MFL lesson count heeft vooral structuur geboden in een aantal zaken die ik al deed. Mijn onderbouwklassen werken met ‘crystal shards’, dit zijn kleine overhoringen op de elo voor één week openstaan. Dit zijn oude kennisonderdelen van de vorige module(s) of van afgelopen jaren (zo had mijn 3e klas ineens moeite met de rangtelwoorden). Leerlingen mogen deze oefeningen onbeperkt proberen, de score telt alleen mee als deze maximaal is. Ik kan echter nog wel proberen de onderwerpen meer aan te laten sluiten op de lesstof.

Ook moet ik nu echt werk gaan maken van de mini whiteboards die ik thuis heb liggen. Ik moet nog stiften kopen en dan in gaan zetten.

Ik was al bezig met verdieping in mijn vakgebied (Beyond the Sentence, Scott Thornby), en zal daar later meer tijd in gaan steken. Vaak neigen wij als docenten vooral workshops te volgen en boeken te lezen over onderwijs, maar niet over ons vakgebied. Ook wij moeten aan retrieval practice doen. Ik ben sinds dit jaar lid van Babelzine, een linguïstisch tijdschrift en staat About Language ook van Scott Thornby voor komend jaar op de leeslijst.

Conclusie

Het was fijn een boek te lezen waar de docent wordt gezien als een expert die leerlingen begeleidt naar meesterschap, waarbij de leerlingen ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Het boek is zeer toegankelijk en biedt aan het einde van ieder hoofdstuk reflectievragen. Daarnaast geeft Maxwel goede voorbeelden en genoeg achtergrond om zelf aan de slag te gaan. “Students rise or fall according to the level of expectation we set for them” (MeMFLlc, p. 13).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *