Dit is een oude versie van het systeem uit het jaar 2017-2018. Hier vind je een vernieuwde versie, begonnen in 2018-2019.

Vaardigheden
Op dit moment vormen de vaardigheden nog geen belangrijk onderdeel in het programma van project 1. Dat wil zeggen dat leerlingen de oefeningen uit het werkboek op traditionele wijze maken. Ik heb wel ideeën en plannen om hier meer mee te doen, maar op dit moment zit de ontwikkeltijd vol. Daarnaast ligt de prioriteit bij kennisverwerving.

Leerlingen maken één luistertoets per module met twee luisteropgaven. Leesvaardigheid wordt op het proefwerk getoetst. Schrijfvaardigheid wordt, naast zinsconstructie via de Stones, niet getoetst.

Proefwerk
Iedere module wordt afgesloten met een gecoördineerd proefwerk. Deze toets is dus voor alle klassen gelijk, ook voor klassen de niet volgens dit systeem werken. Ik kijk de toetsen na door punten te geven in plaats van het aantal fouten aan te geven. In de kantlijn zet ik wat leerlingen goed hebben gedaan. Technisch gezien kom je tot eenzelfde cijfer, maar de boodschap is positiever.

Wanneer een leerling een opgave helemaal goed heeft krijgt hij of zij een Like-stempel en wanneer de leerling een 8 of hoger heeft krijgt hij of zij een willekeurige sticker. De stempel is bedoeld om leerlingen aan te tonen dat er ook dingen heel goed gaan. Te vaak zie ik dat leerlingen focussen op wat er fout gaat of doorveen onvoldoende denken dat ze niets kunnen.  Je kunt een onvoldoende hebben, maar toch onderdelen goed doen. De sticker is bedoeld om goede leerlingen te motiveren hard te blijven werken.

Het proefwerk wordt klassikaal besproken. Aan het einde van de bespreking vullen leerlingen een stencil in over het voorbereiden op een proefwerk en welke mogelijkheden ze hebben om het volgende proefwerk beter te maken. Deze leveren ze in, ik kijk of ze het serieus hebben ingevuld en geef maximaal 100MP voor de volgende module.Wanneer de leerlingen het stencil weer terugkrijgen, stoppen ze hem in hun snelhechter.

1.1 Leren leren door middel van gamification
1.2 Grammatica
1.3 Woordjes
1.4 Zinnen vertalen
1.5 Vaardigheden & Proefwerk
1.6 Remedial Teaching
1.7 ClassCraft (komt binnenkort)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *