Introductie

Project 1 is een project voor de eerste klas. Leerlingen kunnen door het maken van opdrachten punten verdienen die samen een S.O. cijfer vormen (XP-cijfer). In iedere module krijgen onze leerlingen twee S.O.’s (waarvan bij mij dus één XP-cijfer) en een proefwerk in de proefwerkweek. Het S.O. heet in het project een ‘boss fight’ en een proefwerk een ‘big boss fight’. Naast het XP-cijfer kunnen leerlingen badges (stickers) verdienen.

In de eerste klas hebben wij twee uur Engels. Het S.O. behandelt 1,5 hoofdstuk, het proefwerk behandelt 2 hoofdstukken (dezelfde als die van het S.O.). De school heeft een WiFi-netwerk, maar geen laptop/tablet programma. De school heeft een aantal computerlokalen, maar die gebruik ik niet voor dit project. Wij maken gebruik van de methode Stepping Stones.

De opzet

De vier eerste klassen zijn omgedoopt tot Huizen: House Aries, House, Leo, House Scorpio en House Aquarius. De sterrenbeelden verwijzen naar afbeeldingen die in de koepel van het schoolgebouw terug te vinden zijn. Ieder huis heeft een eigen snelhechter met een eigen afbeelding waarin de studiewijzer zit en een pagina om de badges op te plakken.

14079808_10154453963689399_8360871157967804276_n

XP-cijfer

De leerlingen kunnen door het maken van opdrachten XP (experience points) verdienen. Het totale aantal XP geeft een bepaald level dat weer gelijkstaat aan een S.O. cijfer. Voor de volgende opdrachten kan XP worden verdiend:

  • Duolingo opdrachten (woordenschat/grammatica)
  • Mogelijke woordjesoverhoringen aan het begin van de les via Socrative (woordenschat)
  • ELO opdrachten (grammatica)
  • Quests (vaardigheden)

Duolingo, woordjes overhoren en ELO opdrachten leveren ongeveer 100 XP op. Quests zijn grotere opdrachten die de leerlingen in de les maken zoals het schrijven van een brief. Voor een quests kan 600 – 800 XP worden gehaald.

 

Badges

Leerlingen kunnen naast XP ook badges verzamelen. Dit zijn fysieke stickers die zij op een A4 kunnen plakken. Ik ontwerp de stickers zelf. Je kunt bijvoorbeeld badges krijgen voor het maken van 3, 5 of 7 ELO opdrachten, voor 3, 5 of 7 woordjesopdrachten, voor 2 of 4 Duolingo opdrachten, of voor 2, 4 of 6 crafting opdrachten. Daarnaast krijgen leerlingen badges voor het doen van Quests en toetsen (boss fights), ongeacht het resultaat.

Leerlingen kunnen ook badges krijgen voor goed gedrag. Dan krijgen ze een house badge (een sticker met hun logo erop). Ik heb aan een aantal mentoren ook House badges gegeven wanneer zij tijdens een mentorles zien dat de klas als groep goed samenwerkt. In een spontane actie kan een Huis nu ook een badge verdienen wanneer zij het vaakst de hun werk- en tekstboeken in de les bij zich hebben (omdat ik merkte dat leerlingen vaak werkboeken vergaten). Na een week staat ieder Huis nog op 100%.

Badges moet gezien worden als een fysiek compliment. Ik gebruikte al stickers voor S.O.’s. Wanneer leerlingen een 8 of hoger hadden, kregen ze een sticker. Een huidige derde klas die ik in de eerste ook had, vroeg of ik dat weer kon doen. Het badges systeem speelt in op die vraag naar stickers, maar maakt er tevens een inzichtelijk systeem van.

 

Boss Fights

Het S.O. wordt zo gemaakt dat leerlingen schade kunnen doen aan een monster. Hoe meer fouten ze maken, hoe minder schade ze uitdelen. De eerste twee eindbazen heten ‘Ancient Anxiety’ en ‘Black Out Boss’ (ook wel door een leerling omgedoopt tot de Big B.O.B.).

 

Verhaal

Wat ik in veel gamification verhalen mis is het verhaal element. Mensen hechten veel waarde aan verhalen en een verhaal geeft betekenis aan een gamification systeem. Ik wil het verhaal van mijn systeem uitwerken in november, maar het komt er op neer dat er een geheim genootschap is genaamd de Imaginati die constant bedreigd wordt door de Leegte (the Void). Deze Leegte probeert mensen doen twijfelen aan zichzelf. Het is aan de leerlingen om zich te wapenen tegen deze Leegte.

 

Belonen in plaats van straffen: eigenaarschap

Het project beloont leerlingen die werk verzetten, maar geeft geen directe straf als leerlingen iets niet hebben. Uiteindelijk zal een lage inzet leiden tot een onvoldoende voor het XP-cijfer, maar er is ruimte voor keuze en daarmee (beperkt) eigenaarschap. Het systeem kan uitgebreid worden met keuze opdrachten waar leerlingen badges of XP voor kunnen verdienen (zoals in Project 5), maar daar moet ik mij nog in verdiepen.