Missies zijn gerichte taken en bedoeld om leerlingen aan hun zwakke punten te laten werken of een uitdaging te bieden. Leert een leerling niet goed zijn of haar woordjes, dan zal hij of zij een missie krijgen om dat wel voor elkaar te krijgen. Maakt een leerling niet alle grammatica opdrachten dan zal zijn of haar missie met grammatica opdrachten te maken hebben.

Primaire en secundaire missies

Iedere leerling krijg aan het begin van een nieuwe module een primaire missie. De leerling heeft de hele module om deze missie te voltooien. Deze missie is gebaseerd op de prestaties van het afgelopen proefwerk, gecombineerd met het werk dat gedaan is in die module. Als de leerling de missie heeft volbracht dan krijgt hij of zij MP en EP afhankelijk van de missiekaart.

Niet iedere missie is even makkelijk (of moeilijk) om te halen. Hierin wordt gedifferentieerd. Het gaat hier niet om eerlijkheid en gelijkheid, het gaat erom dat de leerling aan zwakke punten in zijn/haar kennis moet werken. Dat is niet per definitie voor iedereen gelijk.

Leerlingen kunnen ervoor kiezen om secundaire missies te doen. Secundaire missies zijn gelijk aan primaire missies, behalve dat je ze zelf mag kiezen. Secundaire missies leveren alleen EP op (het telt dus niet mee voor een cijfer). Leerlingen mogen aan het begin en op de helft van de module secundaire missies kiezen.

 

1.1 Leren leren door middel van gamification
1.2 Grammatica
1.3 Woordjes
1.4 Zinnen vertalen
1.5 Vaardigheden & Proefwerk
1.6 Badges
1.7 Sociaal- en leergedrag
1.8 Missies
1.9 Voortgang (HUD/Portfolio)
1.10 Remedial Teaching
1.11 Reflectie op oud systeem