Er hebben redelijk wat aanpassingen plaatsgevonden in het systeem ten opzichte van het oude.

ClassCraft

De grootste verandering is de vervanging van ClassCraft voor een eigen systeem. ClassCraft is een goed systeem, maar werkt lastiger naast een eigen levelsysteem. Leerlingen waren minder geïnteresseerd in het levellen in ClassCraft omdat ze al levelden in mijn eigen systeem. Tevens wordt de waarde van ClassCraft minder als leerlingen geen eigen laptop of tablet hebben. De meeste leerlingen hadden het op hun telefoon, maar dat werkte niet optimaal. Als laatste was de administratie van ClassCraft te omslachtig voor twee uur Engels in de week.

Het versimpelde Teacher Aide systeem met EP pakt de werkbare elementen uit ClassCraft en is beter te integreren in mijn MP systeem.

Grammatica

De MasterCraft is van een overhoring in de les, verplaatst naar een overhoring als huiswerk. Ik wilde het aantal toetsen in de les verminderen om meer ruimte te creëren voor uitleg en verwerking. Tevens moest ik computerlokalen reserveren en de wisseling van lokaal werkte soms rommelig.

De Crystal Shards zijn toegevoegd om leerlingen meer met grammatica te laten herhalen. Iedere week een kleine oefening binnen een bepaalde tijd onbeperkt oefenen voor een week lang.

Treasure Hunts moeten leerlingen meer bewust maken van hun hiaten en ze belonen wanneer ze hier aan hebben gewerkt. Heeft een leerling te veel fouten in een bepaald onderdeel op een toets gemaakt? Dan krijgt hij of zij een bonus als zij meer oefenen met dit onderdeel.

Vocabulaire

De woorden nemen een groter percentage in het eindcijfer. In plaats van 7 items voor 150mp krijgen leerlingen nu 8 items voor 200mp. Dit is overigens ook makkelijker rekenen met 25 punten per woordje. Er is nu ook een eindoverhoring voor 400mp, tevens sluit deze oefening beter aan op het proefwerk.

Stones/zinsvertaling

Er zijn een aantal Moodle oefeningen die de Stones oefenen voor 200mp. Ook zijn er extra oefeningen over onderwerpen in de stones die niet terugkomen in de grammatica zoals telwoorden, klokkijken en aanwijzende voornaamwoorden.

De Crafting (grammatica) stencils hebben nu vier extra vertaalzinnen om te oefenen. Daarnaast zijn er nog vier moeilijkere zinnen. Als laatste is er nog een stencil met een tiental extra zinnen. In totaal zijn (en komen) er vijftig extra vertaalzinnen per hoofdstuk.

De eindoverhoring van de zinnen (Stone Shaping) heeft drie zinnen extra. Vijf komen er nu letterlijk uit de stone, in plaats van zes. Tien zinnen (in plaats van zes) zijn een combinatie van de woordenschat met de grammatica. Ik wilde de overhoring moeilijker maken, en minder letterlijk terugvragen.

Geen kaartjes/stickers

Ik ben van alle kaartjes en stickers (badges) voor leerlingen afgestapt. Het snijden van de kaartjes kostte veel werk, maar het grootste probleem was de distributie. Het mag maar een klein gedeelte van de les in beslag nemen, maar het deed het naar mijn mening te veel. Alle kaartjes en stickers voor leerlingen zijn nu gedigitaliseerd. In een Lore boekje, of in de persoonlijke HUD (portfolio).

De kaartjes voor het overhoren van de woordjes en de MasterCards zijn gebleven.

1.1 Leren leren door middel van gamification
1.2 Grammatica
1.3 Woordjes
1.4 Zinnen vertalen
1.5 Vaardigheden & Proefwerk
1.6 Badges
1.7 Sociaal- en leergedrag
1.8 Missies
1.9 Voortgang (HUD/Portfolio)
1.10 Remedial Teaching
1.11 Reflectie op oud systeem